Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 24.01.2013. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio prethodnu obavijest o namjeri zaključenja ugovora za predmet nabave: Opskrba toplinskom energijom, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2013, broj dokumenta: 2013/S 015-0005855.

Skip to content