Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 5.12.2012. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva, pod evidencijskim brojem nabave: 06/2012, broj dokumenta: 2012/S 002-0088030. Rok za dostavu ponuda je 28.12.2012. do 12,00 sati.

Skip to content