Župan Karlovačke županije Damir Jelić, prof., sa svojim zamjenicima i pročelnicima, u okviru obilaska ustanova kojim je Karlovačka županija osnivač, posjetio je dana 3. listopada 2017. našu ustanovu.

Jelica Magdić, dr. med. spec., ravnateljica Zavoda, predstavila je rad i poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, ljudske i materijalne resurse, projekte u provedbi i planirane projekte, probleme u radu i funkcioniranju, te specifičnosti u našem radu.

Iznimna je čast i zadovoljstvo što nam je pružena prilika upoznati Župana i suradnike sa našim radom i aktualnom problematikom, te našim nastojanjima da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, uz podršku Županije, bude nositelj javnozdravstvenih aktivnosti, u cilju unaprjeđenja zdravlja pučanstva naše Županije.

Skip to content