Dana 11.07., 12.07. i 13.07. 2022. godine, djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, provesti će prvu sustavnu preventivnu mjeru dezinsekcije suzbijanja odraslih komaraca ULV postupkom hladnog orošavanja – uređajem sa automobilske prikolice.

Akcije će se provoditi  u ranim jutarnjim satima (4:00 – 6:30 h),  biocidnim pripravkom koji je upisan u registar biocidnih pripravaka Republike Hrvatske.

Molimo građane da se za vrijeme provedbe adulticidnog suzbijanja komaraca ne zadržavaju bez prijeke potrebe na otvorenom u navedenim područjima.

Molimo vozače na povećani oprez u prometu za vrijeme trajanja akcije.

U slučaju nepovoljnih klimatskih prilika (kiša, vjetar), akcija se pomiče na slijedeći vremenski povoljan dan

Suzbijanje krilatica provoditi će se prema rasporedu:

11.07.2022.

 1. Dubovac – Marmontova aleja, Primorska ulica, H. Turze, A. Nemičića, F. Supila, M. J. Šporera, Pivovarska, Kupska, Žorovica, F. Bulićeva, P. Kružića
 2. Zagrad – Gaj, ulica Zagrad do ulice Vučjak
 3. Borlin – M. Seljana, B. Bušića, Omladinska, Žumberačka, V. Bogovića, S. Seljana, Gradišćanska, Borlin do Tičarnice
 4. Drežnik – Dubrovačka, Hvarska, Mostarska, Triglavska, Bakarska, Splitska, Sušačka, Varaždinska
 5. ulica Hrnetić, Novaki i Novi Novaki
 6. obala Kupe od Veslačkog kluba, obala V. Mažuranića
 7. Jamadolska, dio vojarne Luščić
 8. Luščić – A. G. Matoša, D. Domjanića, M. Nemičića, A. Hebranga, B. Šuleka, Skopska

12.7.2022.

 1. Grabrik – Kneza Branimira, M. Vrhovca, R. Taclika, Kneza Trpimira, Kralja Zvonimira, Kralja K. P. Krešimira IV, B. Kašića
 2. naselje Gaza – Hrvatske bratske zajednice, P. Filipca, S. Mihalića, Struga, Gornja Gaza
 3. Banija – područje pored osnovne škole i dječjeg vrtića, S. Vraza, J. Masaryka, K. Miošića, Obala I. Trnskog, Obala F. Račkoga, G. Petrovića, A. Kovačića, Trg Kralja Petra Svačića
 4. prilaz V. Holjevca (brza cesta) od raskrižja Banija do Kralja Tomislava
 5. Zagrebačka ulica do odlagališta otpada Ilovac
 6. Novi Centar – M. Krleže, I. Meštrovića, Lj. Šestića, Ulica Luščić, M. Držića, Senjska

13.7.2022.

 1. Perivoj J. Vrbanića, put D. Trstenjaka, Ruski put (arboretum), Vatrogasna cesta, šanac uz Draškovićevu ulicu
 2. područje oko hotela “Korana-Srakovčić” i hotela “Lana-Korana”
 3. lijeva i desna obala rijeke Korane od hotela “Korana” do Ulice Dalmatinski prolaz
 4. područje oko Hrvatskog doma uključujući Vunsko polje
 5. Šetalište dr. Franje Tuđmana, šanac do Tehničke škole uključujući područje oko Doma umirovljenika Sv. Antun
 6. Domobranska, T. Smičiklasa, ulica Rakovac
 7. Švarča – Bašćinska cesta, M. C. Nehaja, Mrežnička, Radnička, I. Gojaka
 8. Donja Švarča, ulica Udbinja, ulica Mostanje, ulica Turanj do OŠ Turanj
 9. područje oko nogometnog stadiona Branko Čavlović Čavlek

Zajedno sa adulticidnom dezinsekcijom navedenih lokacija provesti će se i dezinsekcije na slijedećim grobljima u gradu Karlovcu:

 • Jamadol, Dubovac I (katoličko), Dubovac II (pravoslavno), Dubovac III (vojno), Dubovac IV (židovsko) i Hrnetić dana 07.2022. godine
 • groblje Velika Švarča dana 07.2022. godine
Skip to content