Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 24/18.) od 01. srpnja 2019. godine stupila je na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obveznicima javne nabave i  to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa.

Ovim putem izvješćujemo sve naše poslovne partnere /isporučitelje roba, radova ili usluga/ da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, kao obveznik javne nabave, od 1. srpnja 2019. sve račune zaprima isključivo u elektroničkom obliku prema zakonskom propisanom i strukturiranom formatu putem informacijskog posrednika. Od navedenog datuma nismo u mogućnosti zaprimiti nijedan papirnati račun (ističemo da se niti skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Slijedom navedenog, izvješćujemo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije /koji se odnose na javnu nabavu, jednostavnu nabavu odnosno nabavu roba, radova i usluga putem narudžbenica/ da od 1. srpnja 2019. moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-računa.

O načinu otvaranja servisa e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije kao obveznikom javne nabave), možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili preko svog knjigovodstvenog servisa.

Skip to content