Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije u suradnji sa Karlovačkom županijom i Nastavnim zavodom dr.A.Štampar organizirali su mobilnu mamografiju u Ogulinu u trajanju od 3 dana, od 21.09.22021.  do 23.09.2021. Mamografski pregled obavilo je ukupno 166 žena. Lokaciju je obišao i županijski koordinator za Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja raka dojke dr.Davor Plažanin, spec.epidemiolog.

 

Skip to content