MJERE  ASANACIJE NAKON POVLAČENJA POPLAVNIH VODA

 •   Na područjma gdje se voda povukla potrebno je započeti mehaničko čišćenje poplavljenih objekata i površina (odstranjivanje mulja, naplavina, pijeska, otpada), nakon čega je potrebno pranje vodom i deterđžentima.
 •   Završna dezinfekcija podova i ostalih površina može se provesti uobičajenim dezinficijensima za korištenje u kućanstvu. Preporuća se upotreba klornih preparata prema preporuci prozvođača. Pri čišćenju trebamo paziti na osobnu sigurnost i koristiti zaštitna sredstva (gumene rukavice i čizme). Unutarnje zidove premazati algicidima.
 •   Nakon isušivanja stambenih prostora potrebno je dobro oprati i dezinficirati sve što je došlo u doticaj s poplavnim vodama: pokućstvo, posuđe, sanitarije i ostale predmete i površine koji su bili u doticaju s poplavnim vodama.
 •   Tapecirani namještaj (tepihe, madrace), ako se ne mogu temeljito osušiti bolje je baciti nego riskirati pojavu bolesti.
 •   Po mogućnosti očistiti septičke jame radi sprječavanja izlijevanja, a ako je došlo do izlijevanja provesti sanaciju tla klornim vapnom.
 •   Uklanjanje uginulih životinja u dogovoru s ovlaštenim veterinarskim inspekcijskim službama.

 UPUTE ZA SANACIJU BUNARA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

 •   Sanirati prostor oko bunara odstranjivanjem prvog sloja zemlje i onečiščenja nabijanjem sloja gline oko bunara te popraviti oštečene zidove bunara. Spriječiti punjenje bunara otpadnim površinskim vodama.
 •   Ispumpati svu vodu iz bunara, a zidove bunara iščetkati otopinom dezinficijensa (npr. na bazi klora) pripremljenom prema uputi proizvođača.
 •   Kada se bunar napuni podzemnom vodom provesti postupak hiperkloriranja uz nadzor stručnjaka Zavoda za javno zdravstvo i uz sudjelovanje lokalnih vatrogasnih službi.
 •   Ostaviti da klor djeluje najmanje 24 sata – OVA VODA SE NE SMIJE KORISTITI ZA PIĆE !!!
 •   Ponovni ispumpati vodu iz bunara.
 •   Pustiti da se bunar napuni i tada provesti normalno kloriranje vode.
 •   Nakon provedene dezinfekcije voda se može koristiti (nakon 30 minuta), po provjeri koncentracije slobodnog rezidualnog klora (propruka 0,5 mg/l).
 •   Obavezno se treba pridržavati uputa o rukovanju s dezinficijensom, a pri radu s granulatom ili otopinama klora preporučuje se koristiti zaštitnu odjeću, masku, gumene čizme te gumene rukavice.
Skip to content