Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije počinje sa radom u Ogulinu.

Služba u Ogulinu  raditi će svakog utorka od 10 – 14 h.

TEL: 047/ 531 – 988

email: prevencija.ovisnosti@zjzka.hr

Letak_za_roditelje

Skip to content