1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije prodaje rashodovano službeno vozila putem Javne licitacije koja će se održati dana 19. svibanj 2022. s početkom u 13,00 sati, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48 – ispred garaža (dvorište):

  • Dacia Logan KA 652 EN, godina proizvodnje 2008, Broj šasije: UU1KSDAEH39691445

       snaga motora 55 KW, registriran do 13.06.2022. Vozilo je u voznom stanju.

       Početna cijena 13.048,00 kn.

  1. Kupac je dužan platiti cijenu izlicitiranog vozila u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa.

  1. Zainteresirani ponuditelji vozilo mogu razgledati uz prethodnu najavu natel. 411 278 – glavni tehničar.

  1. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu/polog u iznosu od 300,00 kn. Uplatu izvršiti na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije HR3724000081190251956, Karlovačka banka Karlovac.

  1. Vozilo se prodaje po načelu VIĐENO-KUPLJENO, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

  1. Isporuka za izlicitiranog vozila je odmah nakon uplate izlicitirane cijene vozila. Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je vozilo izlicitirala. Ukoliko se uplaćeno vozilo ne preuzme u roku od 5 dana od uplate, naplaćuje se ležarina od 50,00 kn za svaki naredni dan.

  1. Osobama koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo jamčevina se vraća u roku 8 dana uz obveznu dostavu broja računa uplatitelja.

                                               ————–

Skip to content