1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije prodaje rashodovana službena vozila putem Javne licitacije koja će se održati dana 18. srpanj 2019. s početkom u 9,00 sati, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48 – ispred garaža (dvorište):

 1.1.DACIA SANDERO 1,6,  KA428FG, god. proizv.2010., broj prijeđenih kilometara:  71530, početna cijena vozila 18.000,00 kn, na cijenu se obračunava  PDV. Vozilo je u voznom stanju.

1.2. OPEL CORSA 1.2,  KA 583DI, god. proizv. 2005., broj prijeđenih kilometara:  82308, početna cijena vozila 12.000,00 kn, na cijenu se obračunava  PDV. Vozilo je u voznom stanju.

1.3. RENAULT KANGOO 1.2,  KA 893DU, god. proizv. 2006., broj prijeđenih kilometara:  100700, početna cijena vozila 14.000,00 kn, na cijenu se obračunava  PDV. Vozilo je u voznom stanju.

  1. Kupac je dužan platiti cijenu izlicitiranog vozila i 25% poreza na izlicitiranu cijenu vozila u roku od 5 dana od dana zaprimanja računa.
  1. Zainteresirani ponuditelji vozilo mogu razgledati uz prethodnu najavu na tel. 411 258 – Dijana Makarić.
  1. Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine/pologa u iznosu od 200,00 kn po vozilu. Uplatu izvršiti na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije HR3724000081190251956, Karlovačka banka Karlovac.
  1. Vozila se prodaju po načelu VIĐENO-KUPLJENO, što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.
  1. Isporuka za izlicitirana vozila je odmah nakon uplate izlicitirane cijene vozila. Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je vozilo izlicitirala. Ukoliko se uplaćeno vozilo ne preuzme u roku od 8 dana od uplate, naplaćuje se ležarina od 50,00 kn za svaki naredni dan.
  1. Osobama koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo jamčevina se vraća u roku 8 dana uz obveznu dostavu broja računa uplatitelja.

                                              ————–

 

                                                                                          Povjerenstvo za prodaju:

                                            Dijana Makarić, bacc.oec., predsjednica

Skip to content