U prostoru Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ u Karlovcu održana je 20. lipnja 2017. godine prezentaciju rezultata i predstavljanje publikacije „ Istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima srednjih škola Karlovačke županije 2015. godine“ .

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije proveo je po drugi puta istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima srednjih škola Karlovačke županije na reprezentativnom uzorku Karlovačke županije (i nije dio nacionalnog istraživanja) koristeći hrvatsku verziju ESPAD 2015 međunarodnog upitnika. Prvo takvo istraživanje u Karlovačkoj županiji provedeno je 2011. godine. Navedeni upitnik koristi se u međunarodnom istraživanju (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD) koje se od 1995. godine svake četiri godine provodi među 15-16 godišnjacima u tridesetak europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku.

Istraživanje 2015. godine provedeno je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, uz odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja i pod pokroviteljstvom Karlovačke županije, koja je osigurala financijska sredstva.

Cilj istraživanja koje koristi ESPAD upitnik u Karlovačkoj županiji bio je prikupiti pouzdane podatke koji se mogu uspoređivati, a koji će se koristiti i u evaluaciji sadašnjih i budućih programa prevencije.

Skip to content