U tekstu Javne licitacije za prodaju vozila rashodovanih službenih vozila Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije od 15. srpanj 2019.  (koja će se javna licitacija održati dana 18. srpanj 2019.  početkom u 9,00 sati, u Karlovcu, dr. Vladka Mačeka 48,

  • u toč. 1. briše se tekst: „na cijenu se obračunava PDV“,
  • u toč. 2. briše se tekst: „ i 25% poreza na izlicitiranu cijenu vozila“

 

Navedene izmjene određuju da kupac nije u obvezi platiti PDV na izlicitirano vozilo.

Skip to content