Uzorak rijeke Korane na gradskom kupalištu “FOGINOVO” u Karlovcu prema rezultatima ispitanih pokazatelja je uzetih dana 29.lipnja 2019.god. jesu DOBRE KAKVOĆE, sukladno standardima za ocjenu kakvoće voda.

Skip to content