„ Dijagnostika hripavca i pneumonije „

 od ponedjeljka 20.11.2023.

  uvodimo PCR detekciju najvažnijih bakterijskih uzročnika pneumonije iz respiratornih uzoraka

( sputum , BAL,  bris nazofarinksa , aspirat nazofarinksa)

Test „Allplex PneumoBacter Assay“ proizvođača Seegene,  PCR metodom u realnom vremenu , detektira sedam bakterija :

 Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis,  Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae.

Više je razloga za uvođenje ovakvog testiranja .

Činjenica jest da većina pneumonija ostane bez etiološki dokazanog uzročnika jer gore navedeni mikroorganizmi ili ne rastu uopće, ili rastu sporo ili često budu prerašteni normalnom mikrobiotom u klasičnom mikrobiološkom kultivacijskom procesu.

Osim navedenog,  aktualni razlog uvođenja ovog testa jest epidemija hripavca i spremnost da se brzo potvrdi B. pertussis  u našoj županiji.

Naglašavamo,  ovaj test ne treba upotrebljavati u dijagnostici najčešćih,  uobičajenih virusnih infekcija gornjeg dišnog sustava jer obzirom na tehničke mogućnosti laboratorija, cijenu testa i  racionalnost primjene , trebaju biti prisutne ozbiljne indikacije za pretragu.

 Gore navedeno je izrazito važno prilikom detekcije S. pneumoniae i H. influenzae jer su isti često kolonizacijska flora na sluznici gornjih dišnih puteva , osobito kod djece.  PCR metoda  vrlo je osjetljiva i detektirati će i minimalnu količinu uzročnika pa i iz predjela gornjih dišnih puteva.

Utoliko će interpretacija nalaza za te uzročnike biti zahtjevnija i tražiti će od liječnika kliničara da uklopi mikrobiološki nalaz u mozaik s drugim rezultatima ( klinička slika, laboratorijski nalazi, ev. RTG nalaz), a ne samo da ograničeno promatra pozitivan nalaz i kreira daljnje postupanje isključivo prema njemu.

Indikacije : –  dokazana pneumonija

  • ozbiljna sumnja na pneumoniju podržana kliničkom slikom te laboratorijskim i/ili RTG nalazima
  • sumnja na hripavac

Uzorci : – sputum ( iskašljaj )

              – bronhoalveolarni lavat (BAL)

              – aspirat nazofarinksa

              – bris nazofarinksa

U dijagnostici pneumonija preporučen je sputum ( iskašljaj ) ili BAL.

Za dokaz Bordetella pertussis i Bordetella parapertussis najbolji uzorak je bris ili aspirat nazofarinksa.

 

 Sputum mora biti kvalitetan, pacijent se nakon ispiranja usta vodom ujutro, mora duboko iskašljati i izbaciti sadržaj direktno u sterilnu posudicu.

Sama slina nije dovoljno dobar uzorak jer ne potječe iz donjih dišnih puteva!

Sputum se donosi u sterilnoj posudici u koju je direktno iskašljan.

Ukoliko se radi o maloj djeci i drugim pacijentima koji se ne mogu kvalitetno iskašljati,  može se uzeti bris ili aspirat nazofarinksa .

Bris nazofarinksa se uzima posebnim brisom i stavlja u transportnu podlogu u epruveti s čepom koje zdravstveno osoblje može preuzeti u Mikrobiološkom laboratoriju , Mažuranićeva obala 5 ( kod Kupe).

Iznimno je važno da se postupak vrši s odgovarajućim brisom ( rajonski ili dakronski bris s plastičnom drškom ) i podlogom jer pamučni bris i drvena drška mogu inhibirati PCR proces pa time i rezultat! Uzorke uzete neodgovarajućim brisom i /ili bez transportne podloge nećemo obrađivati.

Uzorke ćemo prikupljati svaki dan a test ćemo za početak raditi tri puta tjedno ( ponedjeljak, srijeda, petak) ali prilagođavati ćemo se okolnostima,  pa ovisno o potrebama, možda i svaki dan .

Očekujemo da uzorci stižu svježi tj. odmah nakon uzorkovanja jer odgađanje obrade može utjecati na rezultate. Iznimno mogu se skladištiti u hladnjaku ( 2-8 ℃) do 24 sata.

Uzorci moraju stići u laboratorij do 9 sati jer proces obrade uzorka moramo pokrenuti što ranije obzirom da dugo traje. „U slučaju da pacijenti sami dolaze na uzorkovanje u laboratorij,  ono se vrši od 7:15 – 8 :00  od ponedjeljka do petka, ulaz sa dvorišne strane laboratorija. „

Uzorci koji budu stizali poslije 9 sati neće biti obrađeni istoga dana !

 

                                                                                                                      Tamara Marković, dr.med.

                                                                                                                      spec. klin.mikrobiologije

                                                                                                                     Voditeljica Službe za mikrobiologiju

 

Skip to content