Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi,  u Elektroničkom oglasniku javne nabave “Narodnih novina” od 23.12.2015. (https:eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava) objavio je poziv na nadmetanje za predmet nabave: Dijagnostička sredstva, pod evidencijskim brojem nabave: 01/2017, broj dokumenta: 2016/S 002-0026072. Rok za dostavu ponuda je 14.12. 2016. do 11,00 sati.

Skip to content