Izmjena termina za brzo antigensko testiranje u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije

Brzi antigenski test na COVID-19 moguće je obaviti ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i nedjeljom od 17-20 sati (i blagdanom kada je na navedene dane u tjednu na koje se obavlja testiranje) u prostoru Edukacijsko simulacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi antigensko testiranje za privatne osobe i tvrtke.

Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme prvostupnika/ce sanitarnog inženjerstva na DDD poslovima, jedan izvršitelj

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije na temelju članka 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije objavljuje

  N A T J E Č A J

– za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme prvostupnika/ce sanitarnog inženjerstva na DDD poslovima, jedan izvršitelj.

Uvjeti: prvostupnik/ca sanitarnog inženjerstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu i vozački ispit “B” kategorije, jedan izvršitelj

 1. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis
 • preslik diplome
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • preslik odobrenja za samostalan rad
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja,
 • preslik vozačke dozvole “B” kategorije.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Obvezni probni rad traje dva mjeseca.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

 1. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će

se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 1. Rok za podnošenje prijava je od 22. studeni 2021. do 29. studeni 2021.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije,

47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

 

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednost pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

 1. Podnošenjem ponude na natječaj, kandidati daju izričitu suglasnost da Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

 

 1. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidatakoji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

 

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

 

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

 1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije www.zjzka.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

Obavijest

Obavijest

U organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije i Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi se cijepljenje dana 17.studenog 2021. u Slunju. Lokacija cijepljenja je – PARKING KOD CENTRA u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Svi zainteresirani građani moći će se cijepiti bez prethodne najave i uz mogućnost odabira cjepiva.

Lokacije i termini za antigensko testiranje

TESTIRANJA DOMOVI ZDRAVLJA KŽ i ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

 1. DZ KARLOVAC

– LOKACIJA – Vojarna Luščić

– VRIJEME: PON – 12,00 DO 17,00 (samo dana), inače od 12,00 do 15,00

UTO – 12,00 – 15,00

SRI – 12,00 do 17,00

ČET – 12,00 do 15,00

PET – 12,00 do 15,00

SUB – 12,00 do 14,00

NED – 08,00 do 14,00

 1. DZ OZALJ
 • LOKACIJA – Dom zdravlja Ozalj, Kolodvorska 2
 • VRIJEME : od PONEDJELJKA do PETKA od 06,00 do 09,00

                 –  NEDJELJA od 08,00 do 10,00

               –  SRIJEDA – popodnevni termin ovisno o potrebama poslodavaca i škole

 1. DZ DUGA RESA
 • LOKACIJA – Dom zdravlja Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 4
 • VRIJEME: od PONEDJELJKA do PETKA  od 11,00 do 14,00

                  – ujutro od 06,30 do 08,00 – prilagođavat će se potrebama poslodavaca i škola

 1. DZ SLUNJ
 • LOKACIJA – Dom zdravlja Slunj, Plitvička 18A
 • VRIJEME: PONEDJELJAK i SRIJEDA od 08,00 do kada bude potrebno (trenutno po popisu od danas imaju 83 osobe za testiranje te isto uspiju odraditi do početka radnog vremena istih)
 1. DZ VOJNIĆ

– LOKACIJA: Dom zdravlja Vojnić, Andrije Hebranga 28

– VRIJEME: PONEDJELJAK I SRIJEDA od 06,30 do 12,00

                    – PONEDJELJAK – PETAK od 09,00 do 17,00

 1. DZ OGULIN

– LOKACIJA: Dom zdravlja Ogulin, Bernardina Frankopana 14

– VRIJEME:

 • SAMO OVAJ TJEDAN – PON, UTO, SRI I PET u 06,00 dok bude potrebno
 • SLJEDEĆI TJEDAN I NADALJE – PON, SRI I PET u 06,00

 

 • LOKACIJA : JASENAK
  • SAMO OVAJ TJEDAN: UTORAK I PETAK u 07,15
  • SLJEDEĆI TJEDAN I NADALJE – PONEDJELJAK I ČETVRTAK u 07,15
 • LOKACIJA: DREŽNICA
  • SAMO OVAJ TJEDAN: UTORAK I PETAK u 06,00
  • SLJEDEĆI TJEDAN I NADALJE – PONEDJELJAK I ČETVRTAK u 06,00

 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Brzi antigenski test na COVID-19 moguće je obaviti ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom i nedjeljom od 17-20 sati (i blagdanom kada je na navedene dane u tjednu na koje se obavlja testiranje) u prostoru Edukacijsko simulacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac. Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije provodi antigensko testiranje za privatne osobe i tvrtke.

Skip to content