Obavijest o odabiru

Predmet: Obavijest o odabiru, Sredstva za DDD
Na temelju članka 32. Odluke o provedbi postupka Nabave roba, radova i usluga bagatelne
vrijednosti, te pregleda i ocjene ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti, evidencijski broj
nabave: BN 02/2016, naručitelj Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije donio je Odluke o
odabiru:
1. Za sklapanje ugovora o nabavi – Sredstva za DDD, grupa 1. Rodenticidi, evidencijskog
broja nabave, odabire se ponuda ponuditelja Presso d.o.o. po cijeni od 28.590,00 kn bez
PDV odnosno 35.737,50 kn s PDV.
2. Za sklapanje ugovora o nabavi – Sredstva za DDD, Grupa 2. Insekticidi, evidencijskog
broja nabave, odabire se ponuda ponuditelja Medical Intertrade d.o.o. po cijeni od
72.326,10 kn bez PDV odnosno 90.407,63 kn s PDV.
3. Za sklapanje ugovora o nabavi – Sredstva za DDD, Grupa 3. Proizvodi od plastike
(deratizacijske kutije), evidencijskog broja nabave, odbire se ponuda ponuditelja
Medical Intertrade d.o.o. po cijeni od 36.857,00 kn bez PDV odnosno 46.071,25 kn s
PDV.
———–
RAVNATELJ
Mr.sc.dr. Boško Milanković,
spec. epidemiolog

Skip to content