Stručno osposobljavanje za rad – dipl. ing. kemije i dipl. ing. biologije

Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije  temeljem članka 29. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije  objavljuje

O  G  L  A  S

za prijem na stručno osposobljavanje za rad

  • za radno mjesto:
  1. dipl. ing. kemije,  jedan izvršitelj

Uvjet: mag. kemije ili mag. primijenjene kemije ili  mag. kemijskog inženjerstva ili mag. ekoinženjerstva ili mag. prehrambenog inženjerstva ili mag. biotehnološkog inženjerstva ili mag. upravljanja sigurnošću hranom ili mag. nutricionizma i znanosti o hrani

  1. dipl. ing. biologije,  jedan izvršitelj

Uvjet: mag. molekularne biologije ili mag. eksperimentalne biologije ili mag. ekologije i zaštite prirode ili mag. struke znanosti o okolišu

Rok za podnošenje ponuda je od 6.7.2015. do 13.7.2015. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac, dr. V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas“. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  preslik domovnice i potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hravatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Na oglas se mogu prijaviti nezaposlene osobe koje prema Zakonu o poticanju zapošljavanja, osim ispunjavanja uvjeta tražene stručne spreme pripadaju ciljanoj skupini  i ispunjavaju uvjete za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Skip to content