Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme sanitarnog tehničara na DDD poslovima, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Nakon provedenog natječajnog postupka izvršen je odabir kandidata Danijela Lokmer, sanitarnog tehničara.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Skip to content