Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, raspisan je natječaj za prijam u radni odnos prvostupnika sanitarnog inženjerstva sa 0,5 radnog vremena – stručnjaka zaštite na radu sa 0,5 radnog vremena, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Nakon provedenog postupka, a sukladno toč. 7. raspisanog natječaja, donosi se odluka o poništenju natječaja.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Skip to content