2011. g.

Datum objave: 22.veljače 2011.g. 

Predmet nabave: Dijagnostička sredstva

Predmet nabave podijeljen je na slijedeće grupe:

GRUPA 1. TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU I DIFERENCIJALNU TITRACIJU GENITALNIH

MIKOPLAZMI, DFA CHLAMYDIAE I OSTALI LATEX TESTOVI

GRUPA 2. BRZI IMUNOKROMATOGRAFSKI TESTOVI

Ev.br. nabave: MV- 01/2011 

Rok za dostavu ponuda: 1.ožujak 2011.g do 14,30 sati.

Broj objave: N-16-M-106911-200211

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja siječanj-prosinac 2011.g.
I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni brojEvidencijski broj nabaveVrsta provedenog postupkaDatum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1.MV-01/2011
Dijagnostička sredstva
Grupa 1.
otvoreni21.03.2011.168.742,70do 31.12.2010.BIOMAX d.o.o. 10 090 Zagreb31.12.2011.158.113,05
2.MV-01/2011
Dijagnostička sredstva
Grupa 2.
otvoreni21.03.201173.070,00 kndo 31.12.2010.BIOGNOST d.o.o. Zagreb31.12.2011.33.776,61

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

 Redni brojEvidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja OS-a/ ugovora Iznos sklopljenog OS-a/ugovora Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen OS/ ugovor Datum konačnog izvršenja OS/ ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS/ ugovor
Okvirni sporazum (OS) 1.
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.1.
1.2
1.3
1.4
Okvirni sporazum (OS) 2.
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 2.1
2.2
2.3
2.4
2010. g.

Datum objave: 13.travnja 2010.

Predmet nabave: Dijagnostička sredstva

Predmet nabave podijeljen je na slijedeće grupe:

GRUPA 1. TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU I DIFERENCIJALNU TITRACIJU GENITALNIH

MIKOPLAZMI, DFA CHLAMYDIAE I OSTALI LATEX TESTOVI

GRUPA 2. BRZI IMUNOKROMATOGRAFSKI TESTOVI

Ev.br. nabave: MV- 01/2010

Rok za dostavu ponuda: 20.travanj 2010.g. do 14,30 sati

Broj objave N-16-M-113617-100410.

Datum objave: Sukladno članku čl.5.st. 1.toč.14. Zakona o javnoj nabavi  – IZUZEĆE OD PRIMJENE ZAKONA- ne vrši se objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave (nabava  usluga radi daljnje podaje).

Predmet nabave: Usluge analize pitkih voda na parametar mineralnih ulja– prema specifikaciji.

Ev.br. nabave: MV-02/10

Rok za dostavu ponuda: 29.travanj 2010.g. godine, do 9,30 sati

Datum objave: 15.lipanj 2010.g.

Predmet nabave: osobna vozila, kom.2

Ev.br. nabave: MV-03/2010

Rok za dostavu ponuda: 23.lipanj 2010., do 14,30 sati

Broj objave: N-16-M-123388-140610