Zakoni i propisi

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br.150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12.,35/12., 70/12., 144/12. i 82/13)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br.80/13.)
 3. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (»Narodne novine« br.124/11.)
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« br. 169/04.,37/08.)
 5. Zakon o liječništvu (»Narodne novine« br.121/03.,117/08.)
 6. Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine« br.121/03.,117/08.,57/11.)
 7. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07., 113/08.,43/09.)
 8. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09)
 9. Zakon o medicinskim proizvodima (»Narodne novine« br. 76/2013)
 10. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine« br. 171/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07.,149/09., 84/11 i 80/13)
 11. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« br. 56/03)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, br. 61/11 i 128/12)
 2. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova (»Narodne novine«, br. 12/12 i 99/2013)
 3. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine« br. 02/11, 14/13)
 4. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, br. 114/13.)
 5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, br. 124/13.)
 6. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11 i 54/12 i 49/13),
 7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine«, br. 128/06. i 26/07.)
 8. Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarius (»Narodne novine« broj 28/12)
 9. Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnošću rada u djelatnosti zdravstva (»Narodne novine«, br. 40/94.),
 10. Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ( »Narodne novine« br. 87/02 i 9/03)
 11. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine« br. 79/09)
 12. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (»Narodne novine« br. 137/09)
 13. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine« 74/13),
 14. Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« 125/13).
 15. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (»Narodne novine« br. 23/94 i 47/94)
 16. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine« br. 23/94. i 93/00.)
 17. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine« br. 103/13)
 18. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (»Narodne novine« br. 35/07)
 19. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine« br. 35/07.),
 20. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica (»Narodne novine« br. 2/02.),
 21. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće (»Narodne novine« br. 23/94.),