HACCP– (Hazard Analysis and Critical Control Point) – analiza opasnosti i kontrola kritičnih kontrolnih točaka je preventivni sustav samokontrole i zakonska obaveza subjekta u poslovanju s hranom. HACCP sustav počiva na preduvjetnim programima, dobroj proizvođačkoj i dobroj higijenskoj praksi.

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije nude sljedeće usluge:

– implementaciju HACCP sustava

– nadzor i reviziju HACCP sustava

– provođenje edukacije za članove HACCP tima i djelatnika

Implementacija HACCP sustava obuhvaća:

– obilazak objekta

– analizu stanja

– prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih, higijensko – sanitarnih i organizacijskih    nedostataka

– izradu potrebne dokumentacije

– edukaciju zaposlenika vezano uz postojeću zakonsku obavezu

– praktičnu edukaciju, te stručnu pomoć u primjeni (ispunjavanju) potrebnih planova i evidencija

Imate li dodatnih pitanja vezano za naše usluge i cijene kontaktirajte nas na ove brojeve telefona:

Sanja Hrastovčak  tel: 047/411- 278  e-mail: hrane@zjzka.hr

Željka Gračan       tel: 047/411- 299   e-mail: epidemiologija2@zjzka.hr

Matija Tomašić    tel: 047/411- 265   e-mail: statistika@zjzka.hr